Комплексно CPM решение (апарат за пасивно раздвижване)

BTL-CPMotion K Elite предлага най-нежната и ефективна рехабилитация след операции. Уредът служи за увеличаване на обхвата на движенията на долните крайници. Използва се след операции като подмяна на колянна или тазобедрена става, при реконструкция на връзки, хирургическо лечение на фрактури, артроскопия и артротомия. Уредът осигурява контролирано прецизното лечение на трите стави в долните крайници, спрямо нуждите на пациента.

Раздвижване на тазобедрена става

Бърза и иновативна терапия

Апаратурата позволява по-бързото протичане на терапията. Това е резултат от възможността за предварително задаване на терапевтичните настройки и по-лесното закопчаване на устройството, без нужда от ръчно затягане от пациента.

BTL-CPMotion K Elite притежава прецизна настройка за максимален ъгъл на комфортно раздвижване на пациента. Всички 13 автоматични бързи протоколи гарантират по-бързата скорост на уреда, от което следва подобряване на разлудите и скъсяване на продължителността на терапията.

Раздвижване на глезен

Характеристики

Апаратурата позволява по-бързото протичане на терапията. Това е резултат от възможността за предварително задаване на терапевтичните настройки и по-лесното закопчаване на устройството, без нужда от ръчно затягане от пациента.

BTL-CPMotion K Elite притежава прецизна настройка за максимален ъгъл на комфортно раздвижване на пациента. Всички 13 автоматични бързи протоколи гарантират по-бързата скорост на уреда, от което следва подобряване на разлудите и скъсяване на продължителността на терапията.